Saturday, June 25, 2011

Lembur Kuring, Lembur Pamidangan


Tangkolo lembur pamidangan. Lembur singkur nyedek ngidul ti puseur dayeuh di kurilingan ku gunung ti unggal juru.
Lembur nu endah matak betah. Nu dilembur someah hade ka semah. Nu di kota kabeungkeut ku bendera IWT (Ikatan Warga Tangkolo) jeung COMBAT (Communitas Banten).
Pamarentah sinergis madu matak maju.
Teu jarang mangkul prestasi dina sagalawidang.
Maen bola ngajomantra nu jadi favorit nu jadi penggemarna, kabehngarumpul dina hiji kasatuan "ANDESTA" (Anak Desa Tangkolo) taya tandingana.
Rarangkasan panineungan meulah wates Kuningan ciamis. Mandalawangi kameumeut, nyitak generasi pedesaan nu berilmu, hiji-hijina desa nu mampu mintonkeun pendidikan satingkat SMA
Agung elmu Gusti ngunial ti unggal pasantren,Rohani kabeleteran sagala umur,ti ngawitan nu karek beunta dugi kanu rempo.
Palatar sumber ekonomi keur kaum tani ,sapalih pagawe nagara, sesana dagang jeung ka Jakarta.'Tangkolo boga aing' kitu saur nu aranomna.

"dikutip tina Basa anak tangkolo"

No comments:

Post a Comment